Veilige Kerk

Protestants- Evangelische gemeenschap

Veilige Kerk

Welkom op veiligekerk.be. Als je een zorg wil delen, een klacht wil neerleggen of een probleem wil melden, ben je hier aan het juiste adres.

Waarvoor kan je terecht bij veiligekerk.be?

Iedereen kan op veiligekerk.be melding doen van een zorg, klacht of probleem van welke aard dan ook.  Dat kan gaan over iets dat jou is overkomen, maar evengoed over iets wat je hebt opgemerkt of gezien. Het kan gaan over conflictsituaties, grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik, pastoraal-ethische kwesties, maar ook over machtsmisbruik of administratieve of financiële onbetrouwbaarheid.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden.  

Conflictsituaties

Grensoverschrijdend gedrag / seksueel misbruik

Machtsmisbruik

Administratieve/ financiële onbetrouwbaarheid

Meer ...

Waar moet je naartoe als veiligekerk.be niet de juiste plaats blijkt voor jouw probleem?

Mischien wil je iets melden dat buiten de bevoegdheid van veiligekerk.be valt of dat heel dringend is? Hieronder vind je een aantal nuttige adressen.

Waarom Veilige Kerk?

De kerk zou een veilige plaats moeten zijn. Gelukkig is dat voor veel mensen ook het geval. Die veiligheid is echter niet vanzelfsprekend. Ook binnen en rond de kerk kunnen er dingen mis gaan. Soms gaat dat over heel kleine problemen, soms over heel ernstige situaties.

Veiligekerk.be biedt een veilige haven aan wie een zorg wil delen, een klacht wil neerleggen of een probleem wil melden. Zo willen we samen werk maken van een kerk die veilig is voor iedereen.

Meer info.

Veiligekerk.be is een onafhankelijk meldpunt, specifiek gericht op de protestants-evangelische gemeenschap in België.

Wat gebeurt er met mijn melding?
  • Je melding komt terecht bij een multidisciplinair team dat bestaat uit een arts, een psycholoog, een maatschappelijk werker en een jurist. Het team bestaat uit vrouwen en mannen.
  • Het team registreert je melding en neemt contact met je op.
  • Je melding wordt vertrouwelijk behandeld. Je blijft zelf eigenaar van je verhaal: jij bepaalt wat er gebeurt met de informatie die je deelt, jij beslist samen met het multidisicplinair team of en met wie er al dan niet contact wordt opgenomen.
    (Voor meldingen waarbij er sprake is van acuut en groot gevaar kan hierop een uitzondering gelden.)
  • Je melding wordt serieus genomen.
  • Het team adviseert en begeleidt je bij het maken van keuzes met betrekking tot je melding en verwijst je desgewenst door.
  • De aard van je melding wordt anoniem en algemeen geregistreerd met het oog op signalisatie en preventie.
Onafhankelijk?

Veiligekerk.be is verbonden aan de Federale Synode van protestantse en evangelische kerken in België. De FS staat louter in voor de omkadering van het meldpunt. De FS heeft op geen enkele manier inzage of inspraak in de ontvangst of afhandeling van ontvangen meldingen.

 

Lees onze privacyverklaring & gdpr-protocol voor meer info over de verwerking van gegevens.

Protestants-evangelische gemeenschap?

veiligekerk.be is het bevoegde meldpunt voor alle denominaties en organisaties die lid zijn van de Federale Synode van protestantse en evangelische kerken in België, de Evangelische Alliantie Vlaanderen of de Alliance Evangélique Francophone de Belgique.

 

Voor kerken of organisaties die verbonden zijn aan de VPKB, verwijzen we door naar https://nl.protestant.link.

Hier kan je je zorg, klacht of melding neerschrijven.

Alles wat je hier neerschrijft, wordt vertrouwelijk behandeld. We nemen elke melding ernstig.

Contactformulier02